Strona główna Informacje o firmie Oferta firmy Kontakt z firmą
Świadectwa energetyczne

Od 1.01.2009r. w krajach Unii Europejskiej posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną część techniczno-użytkową. Dokument ten jest niezbędny m.in. do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla nowego
i modernizowanego obiektu.

Świadectwo energetyczne (inaczej certyfikat energetyczny) jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu zintegrowanej charakterystyki energetycznej. Podstawą do sporządzenia zintegrowanej charakterystyki jest charakterystyka energetyczna budynku określona w projekcie budowlanym lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji projektowej - wyznaczona w wyniku inwentaryzacji. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele c.o. i c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.